27 Ağustos 2007 Pazartesi

Kisecik Köyü


KİSECİK
Kisecik; "Kise" kelimesinin "cik" küçültme eki almasıyla oluşmuştur. "Kise" kelimesinin sözcük anlamı: Çok Fakir, Çok Yoksul demektir.
Kise adı tarihte Kaşkarlı Mahmut’ un Divanı Lugatüttürk’ ünde, Osmanlılarda “Divanı Humayun Mühimme Defteri” nde geçmektedir. Ahmet Refik’ in “Anadolu’ da Türk Aşiretleri 966-1200” adlı Kitabının 148. sayfasında aktardığı fermanda bazı Yörük aşiretleri ile birlikte Osmanlı’ ya asi geldiği için Kıbrıs’a sürülen Kiseoğlu Cemaatinin gemi kaptanlarını esir edip öldürerek 1641 tarihinde gemiden kaçtıklarını, Anadolu’ ya dağılarak kendilerini gizledikleri belirtilmektedir. Bu gün cemaatten bazıları Afyon’ un Bolvadin ilçesinde “Gemidelenler” sülalesi olarak yaşamaktadırlar.
Kise yerleşim adlarına daha çok Türkler’ in göç yollarında rastlanmaktadır. Örneğin Macaristan’ da “Kisescs” ve “Kisecs” yerleşim yerlerinin adları Kisecik biçiminde seslendirilmektedir. Kazakistan’ da Verkniye Kigi kentine bağlı “Kiseik” ,Türkmenistan’ ın Uyan Kentine bağlı “Kiselek”,Makedonya’ da Delvace kentine bağlı “Kiselica” , Bulgaristan’ da Donja Lejubata kentine bağlı “Kiselitsa” yerleşim yerleri bulunmaktadır.
Ülkemizde Marmaris kıyılarında “Kiseli” Adası, Çankırı-Ilgaz’ a bağlı “Kise” Köyü, Hatay Merkeze, İçel-Çamyayla’ya , Nevşehir-Hacıbektaş’ a , Karaman Merkeze bağlı “KİSECİK” Köyleri bulunmaktadır. Çankırı-Korgun, Konya Seydişehir’ e bağlı Kisecik Köylerinin adları Kesecik olarak değiştirilmiştir.
Eskişehir ve Ankara’ da “Kisecik”, İstanbul’ da ise “Kiseciklü” soyadlarına rastlanmaktadır. KARAMAN-KİSECİK’ in adına ve tarihine gelince; Karaman tarihi kayıtları incelendiğinde 1930 tarihinden önce Kisecik Köyü ile ilgili nüfus kayıtlarına rastlanmaz. Çünkü Kisecik Köyü 1929 yılında Karaman’ a bağlanmıştır.
Kisecik Köyünü oluşturan Sarı Keçili Aşireti Yörükleri ilk kez 1887 yılında bu günkü Konya Seydişehir Kisecik Köyüne zorunlu olarak iskan edilmişlerdir. Bu aşiret her ne kadar yerleşik hayata geçmemişse de nüfus kayıtları “Konya-Hatunsaray Nahiyesi Kisecik Kariyesi 1887 nüfus ceridesi” olarak tutulmuştur. Daha sonra Seydişehir’ in İlçe olması nedeniyle oraya bağlanmıştır.
Kayıtları tutulmasına rağmen bu aşiretin üyeleri göçebeliğe devam etmiştir. İlk kümeleşme Sarı Keçili Aşiretine mensup Şıhoğullarından asker emeklisi Veli’ nin bu gün Kisecik Köyünün Güneyinde “Han Yıkığı” olarak adlandırılan ve eski kervan yolu sonradan “Kamyon Yolu” olarak bilinen yol üzerindeki işlettiği zaviyenin çevresinde olmuştur. “Şıh Veli” namıyla anılan zaviye işletmecisi çevresinde oluşan grubu Süleymenhacı Köyü ve Kazımkarabekir Kasabasının baskısından korumuş, onlara hukuki önderlik yapmış, Karadağ’ daki otlak kirasının elli yılı aşkın süredir ödenmesine dayanılarak Konya’ da yapılan hak arama mücadelesi sonucu bu grubun burada yerleşmesini sağlamıştır. Bu gün Şıh Veli’nin Mezarı Kisecik Mezarlığı ortasında “Dede Mezarı” olarak bulunmakta, çevrede “Aydaş Tekkesi” olarak tanınmaktadır. (Aydaş: Yürümesi geciken çocukların rahatsızlığıdır.)
Buraya ilk gelen obalar (Sülaleler) Kulalar, Tapramazlar, Elifoğulları, Şıhoğulları, Bektaşoğulları, Curahaliller, Mecellillerdir. Konya’ da elde edilen yasal dayanak bu grubun çoğalarak köy olmasını sağlamıştır.
1887 den 1926 yılına kadar yani 39 yıl bu köy Karaman topraklarında yerleşip, resmen Seydişehir’ e bağlı olarak, nüfus veaskerlik işlemleri için Seydişehir’ e gitmiş, Cumra’ nın 1926 yılında ilçe olması ile Cumra’ ya, Karaman ilçe toprakları içinde ve köyleri arasında yer alması nedeniyle de 1929 tarihinde Karaman’ a bağlanmıştır.
Günümüzde Kasaba olan bu yerleşim yerinin halkı tümüyle Sarı Keçili Aşiretinden oluşmaktadır.
COĞRAFİ YAPI
Kasabamız Karamana bağlı İslihisar, Demiryurt Kaşoba, Ortaoba, Üçkuyu Köyleri ile Karaman- Kazımkarabekir İlçesine bağlı Sinci Köyü ve Konya-Çumra'ya bağlı Arıkören Kasabası ile sınır komşuluğu bulunmaktadır. Karaman ilimizin Kuzeybatısında, Karadağ'ın batısında çıplak bir arazi üzerinde yer almaktadır.

Hiç yorum yok: